Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

จบแล้วธรรมะหาย?

จบแล้วธรรมะหาย?


ธรรมะเป็นทักษะชีวิต อยู่ในกาย วาจา และใจ เป็นรากฐานพฤติกรรม ยิ่งถูกฝังรากในวัยเล็กเท่าใด ยิ่งติดทนนานได้มากเท่านั้น นอกจากนั้น คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง จะต้องเป็นผู้ประคับประคองให้ลูกให้ลูกมีธรรมะสม่ำเสมอ และตลอดไปต่อจากโรงเรียน เราจึงจัดให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลและแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองควบคู่กันไปด้วย คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองจึงต้องมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมกับทางโรงเรียนสม่ำเสมอเพื่อเป็นแบบอย่างและที่พึ่งให้กับลูก