Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

เครื่องแบบและระเบียบการแต่งกาย

เครื่องแบบของนักเรียนระดับอนุบาลมีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

1.ชุดนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนแบบปกกะลาสี กระโปรงหรือกางเกงสีเทา ใส่ทุกวันพุธ หรือวันสำคัญต่างๆ
รองเท้า: รองเท้ากีฬา 
การปักชื่อ: ปักชื่อเต็มโดยนำหน้าด้วย ด.ญ หรือ ด.ช. ใช้ด้ายสีเทาที่อกทางขวาสำหรับเสื้อ ส่วนกางเกงหรือกระโปรงปักหรือเขียนชื่อเล่นด้านในบริเวณขอบเอวหรือผ้าส่วนของกระเป๋า

2.ชุดกิจกรรม
เสื้อยืดพิมพ์ลายของโรงเรียนใส่กับกระโปรงหรือกางเกงนักเรียน ใส่วันจันทร์และวันอังคารซึ่งจะมีกิจกรรมการเรียนหลากหลาย 
รองเท้า: รองเท้ากีฬา
การปักชื่อ: เขียนหรือปักชื่อเล่นภาษาอังกฤษบริเวณปลายเสื้อด้านหน้า หรือ อกขวา

3.ชุดพละ
เครื่องแบบพละ ใส่ทุกวันศุกร์ซึ่งจะมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รองเท้า: รองเท้าพละสีขาว
การปักชื่อ: ปักชื่อเต็มโดยนำหน้าด้วย ด.ญ หรือ ด.ช. ใช้ด้ายสีขาวที่อกทางขวาสำหรับเสื้อ ส่วนกางเกงเขียนปักชื่อเล่นด้านหน้าขาขวา บริเวณปลายกางเกง

4.ชุดวันพระ
เครื่องแบบสีขาว ใส่ทุกวันพระ
รองเท้า: รองเท้าพละสีขาว
การปักชื่อ: ปักชื่อเต็มโดยนำหน้าด้วย ด.ญ หรือ ด.ช. ใช้ด้ายสีเขียวที่อกทางขวาสำหรับเสื้อ ส่วนกางเกงเขียนปักชื่อเล่นด้านหน้าขาขวา บริเวณปลายกางเกง

5.ชุดไทย
สำหรับชุดไทย ผู้ปกครองสามารถจัดเลือกซื้อได้ตามความชอบ โดยเน้นความเป็นไทยหรือผ้าไทย นักเรียนและคุณครูจะใส่ชุดไทยทุกวันพฤหัสบดี 
รองเท้า: รองเท้าผ้าใบ
การปักชื่อ: เขียนหรือปักชื่อเล่นที่เสื้อและกระโปรงหรือกางเกง ในด้านในของผ้าหรือบริเวณขอบของเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง

เครื่องใช้ต่างๆของนักเรียนนำมาทุกวันจันทร์ และนำกลับทุกวันศุกร์ ของใช้ทุกอย่าง เช่นที่นอน ผ้าเช็ดตัว ถุงเท้า ผู้ปกครองกรุณาเขียนหรือปักชื่อให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการสลับกัน