Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

ทำไมถึงไม่ติดเครื่องปรับอากาศ

ทำไมถึงไม่ติดเครื่องปรับอากาศ


โรงเรียนปลูกฝังการใช้ชีวิตที่ถูกต้องให้กับเด็ก คือไม่ทำให้ชีวิตตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน การที่ฝึกฝนให้นักเรียนอยู่ในห้องปรับอากาศ นอกจากจะสร้างลมร้อนออกให้กับผู้อื่นแล้ว เด็กๆ ก็จะไม่เคยได้รู้จักสภาพต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเองนั้นเป็นอย่างไร สภาพอากาศในแต่ฤดูเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องปรับตัวหรือดำรงชีวิตอย่างไร เด็กๆที่จะมีประสบการณ์ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของธรรมชาติ จะเป็นเด็กที่มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากต่างๆ อยู่ง่าย เลี้ยงง่าย ทุกข์ยาก รู้จักสังเกต และรู้จักปรับตัวไม่ให้ตนเองเกิดความทุกข์