Contact Us ติดต่อเรา
TELEPHONE
02-275-8227, 099-296-5389

เด็กเรียนธรรมะแล้วแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้

เด็กเรียนธรรมะแล้วแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้


เด็กที่มีธรรมะ เป็นเด็กที่เก่งพร้อมและมีปัญญา สามารถแข่งขันในเรื่องที่เป็นสาระได้อย่างดี แก้ไขปัญหาต่างได้ เอาชีวิตรอดได้อย่างเป็นสุข

การแข่งขันแย่งชิงในเรื่องไร้สาระย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ใจ การเสียสละแบ่งปัน ทำให้เกิดความสุขใจ เฉกเช่นผู้ให้